Skillnader genom åren

DSC06127-1När det kommer till bilplåt, så är de vanligaste skador som bilarna lämnas in för, bucklor i dörrar. Det händer otroligt ofta att någon slår upp sin bildörr in i en annan bil, och det kan bli riktigt fula bucklor och märken, men något som kan åtgärdas väldigt enkelt idag.

Om man inte är insatt i bilplåt så är det inte det lättaste att få fram historik om detta. Det man kan fastslå är att både teknik och verktyg har utvecklats väldigt mycket genom åren. Förr fick man göra väldigt mycket för hand, där man idag kan använda sig av olika maskiner. Vissa metoder gav arbetsskador förr såsom vita fingrar. Det var något som uppkom av vibrationer från maskiner som man använde sig av. Förr använde man även många ämnen som var skadliga för både miljö, och för personen som arbetade med dem. Bland annat användes tenn för att få ett bra resultat. Man förtennade till exempel ojämnheter och skarvar som uppstått när man rätat upp plåten, för att sedan spackla över det.

Idag har man avancerade arbetsmetoder som gör att man kan reparera skadan, men ändå slippa allt extrajobb som demontering, slipning, spackling och lackering av ytorna. De metoder som man ofta använder sig av här kallas för Bulfix samt Dent Repair, och dessa är relativt nya i Sverige. Innebörden av dessa är att man med ett specialverktyg inifrån kan massera ut bucklorna istället för att behöva banka och slå. Det innebär också rent praktiskt att förr var man kanske tvungen att byta ut hela dörren, medan man idag riktar plåten i det skadade partiet. Det är något som alla vinner på, både miljön, kunden och ekonomin.

Den negativa aspekten i det hela är dock att det har blivit mer stress inom detta yrke. Genom att det går snabbare att åtgärda felen, är även förväntan högre på att hinna mer på kortare tid.